Svensk Elitfotboll i skarp protest

Denna text är en krönika. Syftet med texten är att påverka. Åsikterna är skribentens egna.
Inom Svensk Elitfotboll fick vi via ett uppläst meddelande veta att Länspolismästaren i Stockholm har valt att gå emot sin egen styrelse och helt slopa den sk ”rabatten” på poliskostnader för idrottsevenemang i Stockholm. Vi finner det här beslutet högst anmärkningsvärt och frågar oss om en Länspolismästare som väljer att gå emot sin styrelse i en så viktig fråga kan sitta kvar på sin befattning med bibehållet förtroende?
"Med denna nya avgift hamnar vi i ett läge där kostnaden överstiger intäkterna. En konsekvens för föreningarna kan därför bli att tvingas spela helt utan publik", skriver SEF:s Lars-Christer Olsson och Mats Enquist. Foto: Björn Lindgren, Scanpix

 

Länspolismästarens beslut är direkt kontraproduktivt och riskerar att provocera fram våld i samband med idrottsevenemang i Stockholm. Vi hoppas att detta inte är hans avsikt.

Öppet brev om poliskostnader

Föreningarna kommer inte att ha råd att driva sina arrangemang med publik med poliskostnader i storleksordningen 1 – 3.000.000,- per match. Biljettpriset skulle behöva höjas med 100:- per biljett eller mer, vilket skulle stänga ute många. Fotboll är hela svenska folkets sport, inte bara till för dem som har det gott ställt!

Med denna nya avgift hamnar vi i ett läge där kostnaden överstiger intäkterna. En konsekvens för föreningarna kan därför bli att tvingas spela helt utan publik.

Vi frågar oss därför om Länspolismästaren helt vill avveckla möjligheterna till elitidrottsupplevelser för Stockholmarna? Eller kanske bara för dem som har det sämre ställt? Vi hoppas även här att detta inte är hans avsikt!

En dålig ursäkt

Men - oavsett avsikt är bägge scenarierna ovan realistiska. Ansvaret för konsekvenserna måste tas. Att bara ”lyda order” utan att reflektera över konsekvenserna är en historiskt sett dålig ursäkt.

Inom fotbollen och ishockeyn har vi under en följd av år arbetat intensivt för att motverka våldshandlingar i samband med våra arrangemang. I det arbetet har vi kommit långt. Även om vi haft några få bakslag har trenden varit tydlig i rätt riktning. Vi inom idrotten har tagit vårt ansvar på allvar!

Inför den här säsongen har vi inom fotbollen dessutom initierat ett särskilt projekt, ” Stå upp för fotbollen”, tillsammans med några av våra viktigaste samarbetspartners, där vi har särskild fokus på våra tre största klubbar i Stockholm. Det är ett femårigt projekt som sedan skall integreras i våra föreningars ordinarie verksamhet. Det riskerar nu att slås i spillror.

Vi jobbar gemensamt

Vi, våra lag, våra sponsorer och våra fans har gått samman. Vi har skapat en dialog och ett samförstånd om hur vi går framåt. Vi har redan kommit långt med detta. Att inkludera varandra i dialogen, att samlas kring glädjen i fotbollen!

Det är bevisat att utanförskap skapar grogrund för huliganism. Därför är vårt ställningstagande att jobba med våra fans, inte mot, helt avgörande för den framgång vi nu ser.

Polisens besked om nya kostnader är ett slag i ansiktet på detta arbete! Detta, om något, kommer att skapa avstånd och myndighetsförakt. Det handlar inte om att vi inom elitfotbollen är ”snåla” och försöker spara kostnader. De avsevärda resurser vi frivilligt lägger (över 50 miljoner per år) visar på motsatsen och har gett stora resultat.

Ett självsvådligt beslut

Vad det handlar om är att Länspolismästarens självsvåldiga beslut att ta ut denna skyhöga avgift kommer att drabba lagen hårt. Det förtroende som vi byggt upp med fansen, klubbarna och polisen kommer att slås i spillror av ett tjänstemannabeslut som ingen förstår.

Vi är på rätt väg. Vi har tagit ett jätteansvar själva. Ordningen och dialogen är bättre än någonsin.

Att då slå till med helt nya mångmiljonpålagor i rakt motsatt riktning till vad alla talar om – det riskerar att skapa en avgrundsdjup klyfta mellan polisen och fotbollens fans.

Vi vill ha fest och glädje på våra matcher. Vi vill ha lugn och trygg stämning baserat på de senaste årens mycket framgångsrika arbete vi gjort tillsammans med våra fans.

I strid med hans egen styrelse

Länspolismästarens egna beslut, i strid med hans egen styrelses rekommendation, i strid med regeringens utredares rekommendation och i strid med den gemensamma erfarenhet vi har av hur vi skall arbeta med frågan är en katastrof för idrotten i Stockholm.

Hans agerande tyder på okänslighet för den politiska verkligheten, svenska folkets syn och en stor majoritet bland landets idrottssupporters.

Och det som är ännu allvarligare, han provocerar medvetet eller omedvetet just de grupper som vi med gemensamma krafter vill få att utvecklas till positiva supporters för svensk idrott, som höjer stämningen på våra arrangemang i stället för att ödelägga dem genom olämpligt uppträdande. Om klubbarna tvingas stänga arenan för publik, sälja sina bästa spelare eller i värsta fall dra sig ur serien – hur kommer ordningsläget i Stockholm då att se ut?

Flera års målinriktat arbete över hela landet riskerar att omintetgöras genom ett ogenomtänkt beslut. Frågan är om inte ett sådant beslut rent av kan betraktas som farligt för samhället och allmänheten?

Kräver ett möte med justitieministern

Vi inom Svensk Elitfotboll anser att den här frågan är så viktig att vi dessutom bett att få träffa Justitieministern för särskilda överläggningar. Vi har blivit nekade ett sådant möte med motiveringen att regeringens utredning pågår.

Man kunde ju hoppas att även polismyndigheten i Stockholm följde sin egen styrelses beslut att också avvakta utredningens slutbetänkande innan man vidtar åtgärder som riskerar att kullkasta flera års arbete för att förbättra miljön kring våra stora idrottsevenemang.

Vi har tagit vårt ansvar för läktarfrågorna. Vi har satsat stora resurser på att få lugn på våra arenor, byggt en dialog med våra fans och till stor utsträckning lyckats skapa förbättring. Vi backar inte för vår del av ansvaret! Vi backar inte för att fullfölja arbetet och skapa den bästa arenaupplevelsen för alla!

Den naturliga gränsen för ansvar i samband med idrottsarrangemang är att arrangören tar ansvar på själva arenan och polisen ansvarar för ordningen utanför. I en demokrati är det polisens ansvar att svara för invånarnas säkerhet på allmänna platser, finansierat via våra skatter.

Vem tar ansvaret?

Genom Länspolismästarens beslut riskerar elitidrotten i Stockholm att slås ut. Vem är beredd att ta det ansvaret?

Det är dags att någon kliver fram innan det är för sent.

Vi uppmanar därför ansvariga politiker och polisen i Stockholm att ta ansvar, att göra rätt och göra det nu - innan det är för sent!

Svensk Elitfotboll
Lars-Christer Olsson, ordförande, och Mats Enquist, generalsekreterare

Skrivet av

Lars-Christer Olsson, ordförande, och Mats Enquist, generalsekreterare, Svensk Elitfotboll.

Patrik (inte verifierad)

fre, 2012-10-12 18:52

1. Skattebetalare

Jag tycker detta är helt hutlöst! Hur kan det komma sig att polisen tar betalt över huvud taget. Det är vi som publik som är i behov av polis om det händer något, och vi som är denna publik är skattebetalare. Om det händer något på andra delar av Sveriges yta så skal vi få möjlighet att få hjälp av polisen. Men på grund att vi befinner oss på en Arena som hyrs av ett företag/lag så får vi inte denna tjänst som vi skattar för. Och även detta företag/lag betalar skatter för alla spelare, anställda och allt runt omkring. Jag tycker detta känns som ren mobbning alt rasism!

Joakim (inte verifierad)

lör, 2012-10-13 12:14

2. Jag tycker att...

...Länspolismästaren ska avgå. Elitfotboll genererar stora intäkter till näringsidkare och också med pengar till staten i form av skatter, arbetsgivaragifter och ja, även på många andra sätt. Vad kommer att hända? Klubbarna tvingas säkert skära ner på sådant som inte är vinstgivande, som knattefotboll och damlagen. Jag kan förstå om man måste stå för bevakningen inne på sina egna arrangemang, och där gör AIK redan i dag mycket med egna ordningsvakter. Poliser behövs inte inne på arenorna och ute på gatorna och på stan förutsätter jag att polisen gör sitt jobb vilket inte på något sätt har med idrottsklubbar och deras arrangemang att göra. ...i annat fall tycker jag att alla pubägare ska börja betala poliser på fredagar och lördagar. De är ju vinstdrivande och serverar alkohol vilket vi alla vet kan påverka människor på ett negativt sätt.

Todde (inte verifierad)

lör, 2012-10-13 13:18

3. Stå upp för fotbollen, hade

Stå upp för fotbollen, hade varit bättre sitt ned på läktare. Bort med ståplats vore ett första steg till att rensa upp.

lasse björck (inte verifierad)

lör, 2012-10-13 19:02

4. fotbollen har jobbat ...

helt riktigt, fotbollen har säkerligen jobbat med, men inte lyckats, att få bort huliganismen ...den marknadsmässiga idrotten skall verka på marknadens villkor; d v s betala för sig - eftersom det krävs polisbevakning för att genomföra marknadens arrangemang ska självklart arrangören stå för kostnaden !

Andreas (inte verifierad)

mån, 2012-10-15 09:29

5. Det där resonemanget faller

Det där resonemanget faller lite på sin egen rimlighet. För då borde alla betala för säkerhet. Marknadensvilkor är dock inte såna att någon annan betalar för polisen. För det krävs även poliser på en fredagskväll i city, skall krogarna betala för detta? Det krävs poliser vid stadsbesök, skall riksdagen betala för detta? Det krävs poliser för att hålla lungt på lokaltrafiken både i Sthlm och Gbg, skall komunerna få fakturor för det? Hur långt skall du dra gränsen? Skall skolor betala för poliser som föreläser där i förebyggande syften? Marknaden av idag är att polisen finansieras av skattemedel, de enda undantagen som finns är idrottsklubbar som är AB och vinstdrivande festivaler. Sådan företelser som genererar en stor mängd skatteintäkter. Detta är väldigt bakvänt.

lasse björck (inte verifierad)

mån, 2012-10-15 13:09

6. Vår svenska idrottsrörelse

Vår svenska idrottsrörelse skall inte bedrivas i aktiebolagsform ! De som så väljer att göra skall betala alla kringkostnader, inklusive polisbevakning !

Andreas (inte verifierad)

mån, 2012-10-15 13:24

7. Svar till Lasse

Precis som banker, nattklubbar, lokaltrafiken etc menar du? Att du av idilogiskhävd anser att idrottsklubbar ej skall vara aktiebolag har ju inget med saken att göra.

lasse björck (inte verifierad)

mån, 2012-10-15 13:34

8. jag har sammanställt en

jag har sammanställt en studie vad gäller "Idrottens samhällsvärde - sett ur ett folkhälsoperspektiv" och så lyder ett av mina sammanfattande förslag; ! Det handlar inte om min ideologi utan synpunkter som har förts till sak under månghundrafaldiga djupintervjuer med idrottsledare ; tillika ett icke föraktligt antal forumgrupper och analyser kring ämnet !

Andreas (inte verifierad)

mån, 2012-10-15 13:57

9. Lars: Ja och där kom du fram

Lars: Ja och där kom du fram till att värdet för stat och komuner var extremt stort. Och det är det ju oavsett i vilken form organisationen drivs. och alla elitklubbar drivs ju i vinstsyfte oavsett. Att då anse att klubbarnas resurser för att driva sina föreningar skall minska genom denna extra avgift som inte finns för några andra organistioner i samhället kan jag inte förstå? Huvudfrågan i detta handlar ju om idrotten skall betala denna avgift eller ej. Inte hur föreningern drivs. Dock faller dina argument rätt platt här då du anser att AB skall anpassa sig efter hur marknaden ser ut, och ge mig 1 exempel på företag som betalar för polisbevakning i någon form? D.v.s ett exempel som inte hämtas från idrotten eller konserter/festivaler.

lasse björck (inte verifierad)

mån, 2012-10-15 14:32

10. bra att Du nämner konserter /

bra att Du nämner konserter / festivaler ! Det är inte elitidrotten utan bredd- och ungdomsidrotten som står för huvuddelen av samhällsvärdet - för övrigt tillhör inte fotbollen de mest samhällsekonomiskt lönsamma idrottsliga inriktningarna - den listan toppas av orientering !

Andreas (inte verifierad)

mån, 2012-10-15 14:37

11. jag har inte påstått att

jag har inte påstått att fotbollen skulle vara den mest lönsamma. Elitidrotten är ju dock en stor faktor för ungdomsidrotten. Unga killar och tjejer utövar idrott för att dom drömmer om att kunna bli en del av eliten. Dock väntar jag fortfarande på ett exempel på vilken marknad du anser att den skall anpassas till?

lasse björck (inte verifierad)

mån, 2012-10-15 18:52

12. konserter och festivaler !!

konserter och festivaler !! Barn och ungdomar idrottar för att det är roligt - vissa idrottsföräldrar ser sina barn som en investering, en pensionsförsökring , hetsar med Foppa och Zlatan som förebilder - en väl genomlyst parameter inom min forskarstudie.

Andreas (inte verifierad)

ons, 2012-10-17 09:29

13. Men Lasse, polisnota för

Men Lasse, polisnota för konserter och festivaler är också en ny företelse. Det är samma direktiv som följs där som för idrotten. Således är detta ingen anpassning efter "marknaden" som du skriver att du anser bör göras. Så jag väntar fortfarande på ett exempel från dig? Jag vet att det är längesedan du var ung nu, men tråkigt att höra att du glömt hur det var att ha idoler och förebilder. Jag har aldrig pressats av mina föräldrar inom idrotten, snarare tvärtom tyvärr. Men jag hade alltid mina idoler, spelare jag ville vara som. Att leka att man var Maradona eller Torbjörn Nilsson. Det var det som gjorde idrotten rolig för mig som ung. Det ihop med kamratskapen självklart.

SHL-laget Örebros tidigare vice ordförande och sportchef, Mikael Lindqvist, tidigare Fahlander, 49 år, dömdes på tisdagen av Örebro tingsrätt till tre år och sex månades i fängelse, i tre fall av grova skattebrott, samt fem års näringsförbud. Han var under flera säsonger, 2010-2014, ishockeylagets största sponsor.

På lördag, 30 mars, inleds 100 års jubilerande allsvenskan i fotboll, i en tid när våld och allvarliga incidenter på läktaren har ökat kraftigt. Ansvariga inom polisen talar till och med om att supporters till  lag från Stockholm, Göteborg och Malmö har ”radikaliserats” och inte är främmande för omstörtande verksamhet.Enligt en kartläggning av SVT har 224 personer tillträdesförbud till den allsvenska premiären.

Sverige behöver en smalare och mer centraliserad elitidrott. Det anser danska Idrottens Analysinstitut (Idan), i en utvärdering som presenteras i ny regeringsrapport från Centrum för idrottsforskning (CIF).
– Idans analys är viktig i ett läge där svensk idrott kommit till ett vägskäl. Vägvalet påverkar inte bara elitidrottens framtid, utan idrottsrörelsen i sin helhet, säger CIF:s utredare Johan R Norberg.

Jerry Andersson, 56, Mr Troja, fick för ett år sen beskedet via Facebook att han inte var önskvärd i Ljungbyföreningen längre. I dag presenterades han som ny i Växjö Lakers organisation.

- Egentligen har vi inget genuint idrottsintresse, trots att vi åkt både Vasaloppet och sprungit Lidingöloppet, säger Jan Blad,69, företagsledare och gudfader för Amo Handboll, nykomlingar i handbollsligan.

I Alstermo i Kronobergs län finns elit-handbollens mest anonyma lag, men med störst optimism via stor framtidstro. Och med stort stöd av Amokabel, en skandinavisk branschledande koncern med tre kabelbolag som tillverkar olika typer av ledningar och kablar. 

Sedan starten 1991 har den ideella organisationen Folkspel, via främst BingoLotto och Sverigelotten, betalat ut uppemot 18 miljarder till svenskt föreningsliv.  Men det är inte nog.nu startar Folkspel Joyna, ett nytt digital tlotteri.

Den 14 mars släpps podden Radiosporten Hockey och leds av journalisten Magnus Wahlman tillsammans med experten Per Svartvadet. Här ska mixen av intervjuer med stora hockeyprofiler, historierna bortom isen och aktuella händelser ge något den hockeyintresserade publiken inte får någon annanstans.
Radiosporten Hockey med Wahlman och Svartvadet är en podd där lyssnaren i varje avsnitt får höra några av de mest aktuella och tongivande rösterna inom svensk och internationell hockey. Här blandas intervjuer med aktuella och profiler med analyser från programledarna.
Köp – och säljfesten rasar med oförminskad intensitet i hockeyns högsta divisioner. Vad som tidigare dementerats med eftertryck blir den här årstiden till sanningar. Kontrakt rivs, och nya skrivs. 
Att SHL-lag har spelare i karantän, och vägrar  tillträde till omklädningsrum, har mindre betydelse – bara kontraktssumma och längd är tilltalande.