"Dags för det svenska idrottsupproret"

Denna text är en krönika. Syftet med texten är att påverka. Åsikterna är skribentens egna.
Den kommersiella omsättning runt idrottsarrangemang i Sverige ligger på 25-30 miljarder. Den ideella ledarinsatsen från idrotten värderas runt 15-20 miljarder. Bara tanken om hur mycket idrotten rent ekonomisk bidrar till stadskassan är svindlande", skriver Willy Berggren.
Ska man dessutom granska hur de 1,7 miljarderna som är det statliga stödet, används är det lätt att konstatera att merparten är villkorade till många insatser där samhället i övrigt inte räcker till: jämställdhet, integration, miljö, barn och ungdomars hälsa etc. Allt detta krävs idrottsrörelsen ta ansvar för. Foto: Scanpix


Lägg därtill alla tusen och åter tusen aktiviteter, lokal försäljning,  cafeterior m fl som livnär sig på idrotten inser man hur viktig idrotten är för vårt samhälle.

Varför investerar inte staten mer?

Samtidigt lever vi i ett Sverige där statens synliga bidrag endast uppgår till 1,7 miljarder! Varför då?

Varför investerar inte Sverige mer för att långsiktigt säkra den svenska idrottsrörelsens fortlevnad?

Nu ska jag inte glömma eller vara orättvis mot många generösa kommuner. De bidrar med lokalt stöd och bygger efter bästa förmåga idrottsanläggningar (åtminstone på mindre orter). Sammantaget kanske stödet kommer upp i 4-5 miljarder…

Oro över minskat antal aktiviteter

RF brukar redovisa att vi har ca 22 000 idrottsklubbar i vårt land…. vi kommer nog sanningen närmare om vi säger att ca 14 000 av dessa fungerar och bedriver synlig verksamhet.

Dessvärre är trenden den att landets klubbar visar en stadigt minskande i antal. Vi vet sedan tidigare att klubbarnas ”eldsjälar” minskar dramatiskt och de kan inte ersättas av ”en-gång-i-vecka n-ledare”.

Dessa ännu fungerande eldsjälar behöver nationellt stöd om idrotten ska överleva som den bas där unga fostras i demokrati, ledarskap, fokusering, eget ansvar mm.

Föreningarna är basen

Kort sagt, hela den plattform som vår idrott stått för i över hundra år. Det finns ingen motsättning mot de nya former för hälsa som mer företagsinriktade hälsoträningsorganisationer står för. Inte heller den träningstrend där framförallt vuxna åker långfärdsskridskor, varvar på skidspår, spelar golf, simmar eller på andra sätt bedriver idrott och friluftsliv i egen regi.

Allt detta medverkar till att vi får bättre folkhälsa. Endast skolidrotten fortsätter att halka efter pga allt sämre förutsättningar inom skolans hägn.

Men, basen för en fungerande idrottsrörelse är föreningarna. Det är där idrottaren ”föds”, utvecklas, fostras, får grundläggande värden i sina relationer med andra, lär sig ta ansvar mm. Elitidrottare som lyckas ta sig hela vägen mot toppen blir ofta idoler och förebilder för en hel nation.

Måse begära resurser

Utifrån ett samhälle och ett Sverige i snabb förändring ställs frågan om idrottens överlevnad på sin spets. Vill vi ha kvar föreningsidrotten? Vill vi ha klubbar med sina medlemmar, tränare, ledare, kommittéer, styrelse etc.

Om svaret är (och borde vara) ett självklart ja på frågan måste vi börja höja våra röster och kräva, ja, faktiskt kräva – och sluta vara så förbannat mesiga.

Vi måste börja begära resurser som gör att basen för vår svenska idrottsrörelse – föreningarna, kan leva in i framtiden. Sett utifrån min inledning ska idrottsrörelsen sätta ned foten och kräva rimligt ekonomiskt stöd – som står i proportion till allt vi idag redan gör.

Ett nytt framtida stöd

Jag skulle vilja gissa att 90 procent av all idrott i föreningssverige fortfarande bygger på det ideella ledarskapet där medlemmarna hjälps åt och där resurserna skapas ur medlemsavgifter, att kommunerna bygger och hjälper till med anläggningar, där lotterier, basarer, arrangemang, tävlingar etc står för merparten av intäkterna till den verksamhet som är föreningens vardag.

Få idrotter och klubbar får sin inkomst från stora arrangemang, sponsorer och partners även om det är dessa som oftast dominerar våra media.

Hur skulle ett sådant stöd kunna se ut?

Måste ha hjälp på heltid

De flesta klubbar behöver hjälp med personal på yrkesbasis:

- Klubbkanslist som får vardagen att gå runt och avlastar våra många fritidsengagerade ledare

- Välutbildade tränare som kan ta hand om barn, ungdomar och elit och hjälper dem med en kompetens som svensk idrott idag ofta saknar. Dessutom borde alla hyreskostnader av klubbkansli och träningsanläggningar för denna föreningsverksamhet bort i sin helhet.

Med de ekonomiska insatserna lättar vardagsbördan för föreningarna och de kan göra vad de är bäst på  –  att ta hand om alla som vill idrotta. Den totala kostnaden för detta stöd kommer säkert att bli stor men, ska ställas mot alternativet att idrotten som vi idag känner den, kommer att gradvis tunna ut och vara försvunnen om 30-40 år. Då blir det omöjligt att återskapa den. Samhällsförlusten blir enorm.

Politikerna ogillar idrott!

Dagens politiker på riksplanet verkar faktiskt vara konsekvent rekryterade från grupperingar som ogillar idrott.

Någon annan förklaring kan jag inte tänka mig. Annars skulle idrotten få det stöd den förtjänar. Självklart är skola, omsorg mm oerhört viktigt. Men detta finansieras med skattemedel och kostar vad det kostar.

Idrotten drar med råge in sina egna kostnader och lämnar så mycket starka bidrag till samhällsbygget att det dessutom är en mycket god affär om man ser till intäkterna.

Varför förstår inte politiker?

Varför stödjer inte staten idrottsrörelsen?

Många beslutsfattare tycker nog att jag här svär i kyrkan men, jag går tillbaka till min inledning. Det ekonomiska stödet är så pinsamt lågt att det är skamligt! Man håvar in så mycket värde till samhället och statens kassa att det så kallade stödet är helt otillräckligt.

Ska vi dessutom börja granska hur de 1,7 miljarderna som är det statliga stödet, används är det lätt att konstatera att merparten är villkorade till många insatser där samhället i övrigt inte räcker till: jämställdhet, integration, miljö, barn och ungdomars hälsa etc. Allt detta krävs idrottsrörelsen ta ansvar för.

”Myrornas krig” – en medveten strategi?

Överallt i vårt land uppvaktas lokala politiker av idrottsrörelsen. Föreningarna behöver stöd vid större arrangemang, de behöver lokaler för sin verksamhet och de behöver ekonomiskt stöd. Samma sak gäller på riksplanet.

Fördelningen av det statliga stödet innebär ett lobbande, diskuterande och en fight om varenda krona.

Ta bara det s k ”elitstödet” som staten sköt till för några år sedan. Under ett antal år har detta varit svensk idrotts största problem. En penningsumma något mindre än det engelska segelsatsningen inför London-OS har fått våra specialförbund att fullkomligt fokusera på varje ynka krona av detta ”pluttstöd”.

Förödmjukande vill jag påstå!

Samtidigt går mina tankar på de personer som utses till regeringens och kommunernas ansvariga i dessa frågor… Rimligen borde landets ”Idrottsminister” vara en person med djupa rötter i den svenska idrottsrörelsen. Men icke, detta sker aldrig.

Har vi någon gång haft en minister som vet något om idrott och idrottens villkor? Tycker man över huvud taget att svensk idrottsrörelse är viktig för Sverige?

Ärligt talat kära idrottsledare i vårt avlånga land – är det inte dags för det Svenska Idrottsupproret nu?

Willy Berggren

Har varit verksam inom Stockholmsidrotten i 40 år. Han har haft skiftande roller, från elitränare till ordförande, och han har genomfört hundratals arrangemang från början till slut med Midnattsloppet som det kanske största.

Torsten (inte verifierad)

tis, 2013-03-12 09:25

1. Ledarekonomi

Förutom omfattande fritid - kanske tar man också av sin egentliga arbetstid - som ideella ledare får dessa oftast betala för sina insatser. De krav som samhället idag har för redovisning av kostnadsersättn, t ex för telefon, dator, resor etc är så "petnoga" att de både motarbetar ledaren att göra nyttigare saker och leder till att man avstår från att begära ersättning, d v s betalar själv de kostnader som uppstår. Största förlusten gör ledaren när han/hon kör med egen bil i idrottsverksamheten för maximalt 18,50 kr/mil - den nuvarande och uråldriga skattefriabilersättningen. Den egentliga kostnaden är här ca 20 kr/mil högre. Kör ledaren måttliga 300 mil per år med klubbens ungdomar, i egna arrangemang etc så b e t a l a r ha/hon alltså ca 6000 kr varje år för att få arbeta som ledare! Ett enkelt och lätt administrerat ekonomisystem bör alltså omgående skapas för att stoppa flykten av ekeonomiska skäl från ledaruppdragen. Detta gäller dessutom för all ideell föreningsverksamhet som idag sviktar betänkligt i brist på ledare. (Vilken korkskalle har konstruerat denna inläggssida där man raderar i sitt inlägg när man kollar igenom det skrivna och ev gör justeringar?!?!?!)

Svennis (inte verifierad)

tis, 2013-03-12 09:28

2. Håller med, men...

...när medelmåttiga hockey och fotbollsspelare har löner som överstiger löner för de med många års studier och yrkeskunnande då undrar de icke idrottsintresserade varför de ska subventionera tomma hockey- och fotbollsarenor som inte används för bredden och dessutom står tomma halva stora delar av året. Men i princip håller jag med. Vissa sporter får betala i det närmaste allt för att hålla på med sina sport, medan andra får nära nog allt betalt. Är själv insats i två olika sporter med helt olika förutsättningar utifrån hur kommunen subventionerar sporterna.

Vågar jag? (inte verifierad)

tis, 2013-03-12 10:09

3. intressant ...

intressant, såväl som artikel och kommentarer ! kanske en kombination av "idrottsligt uppror" - hur det nu ska gå till, och en seriös beskrivning av just idrottens samhällsvärde ! väl iakttaget att den ideelle ledaren betalar av skattade pengar för att få utöva ledarskapet ...

Kurt L (inte verifierad)

tis, 2013-03-12 12:04

4. Bra som vanligt av Willy

Bara att hålla med om allt du skriver Willy. Problemet är att många vanliga människor blandar ihop och inte vet skillnaden mellan ELITidrott och idrott. Menar att den kommersiella ELITidrotten (ishockey och fotboll) får "allt" utrymme i media. Där prats det mycket om pengar, läktarvåld, diskriminering och annat skit. Medan den riktiga övriga ideela idrotten som är 90% av all idrott skrivs det inte många rader om.Stå på dig Willy annars kommer idrotten att bli som i USA där det bara finns ELIT kvar.....

Larry (inte verifierad)

tis, 2013-03-12 12:08

5. Så sant som det är sagt ....

Jag instämmer helt. Som ordförande i en av landets större föreningar för barn och ungdom inom en stor lagidrott (dessutom i Stockholmsområdet) så är det som beskrivs påtagligt. Medan de ideella insatserna skapar enorm stora positiva samhällsekonomiska effekter, inte bara i den "gratis" arbetsinsats som görs utan det arbete som görs för att skapa goda samhällsmedborgare av våra barn/ungdomar, vårt aktuiva bidrag till intergration och jämnställdhet och värdet av den sociala tillhörighet som "klubben" utgör. Dessutom den positiva effekten av att våra barm/ungdomar inleder sitt liv med en positiv syn på träning, hälsa och god kosthållning. Den samhällsekonomiska vinsten är som sagt enorm medan samhällets insatser (på såväl det statliga planet som det kommunala) inte alls matchar detta. Snarare finns ett ointresse och ovilja att "investera" i basidrotten - som om man resonerade att idrottsrörelsen för all framtid "garanterar" att fortsatt leverera dessa enormt stora samhällsvärden. Så kommer det inte att se ut. Idrottens bas, den ideella idrottsföreningen, får tyvärr allt svårare att att driva sin verksamhet. Brist på lokaler (katastrofal situation i Stockholm), svårigheten att attrahera ledare/tränare/styrelseleadmöter utan ersättning, ökade administrativa, skattetekniska och formella krav att leva upp till. Om inte samhället är villig att "investera mer" i framtidens barn/ungdomsidrott kommer denna basidrott bli mer avgiftsfinansierad och kommersialiserad vilket gör att bredden minskar och idrotten blir en företeeelse för de som har råd. Dessutom kommer den absoluta toppens (elitens) framgångar, som vi varje år apploderar åt på Idrottsgalan, att bli färre eftersom basen blir mindre. Sedan kvarstår kanske den viktigaste frågan. Vad skall våra ungdomar göra på fritiden när ungdomsgårdar och annat föreningsliv avvecklats - skall de vara ute på gator och torg och ägna sig åt destruktiv verksamhet. Frågor som tyvärr våra politiker ägnar för lite tankar åt

Carl (inte verifierad)

tis, 2013-03-12 12:37

6. Idrottsupproret

Mycket läsvärt och tänkvärt. Frågan är hur får till själva upproret. Hur engagerar vi idrottsrörelsen, hur kan vi få våra politiker att se och förstå den dolda samhällskalkyl som egentligen bidrar med miljarder till statskassan. Jag upplever det svårare och svårare att rekrytera de ideella krafter som idrottsrörelsen bygger på. Det skulle underlättas om en förening kunde söka ekonomiskt stöd för att täcka åtminstone de kostnader som ledare idag får stå för själva.

Magnus Kruners (inte verifierad)

tis, 2013-03-12 14:41

7. Idrottsupproret

Så befriande att samma bekymmer som vi med en dåres envishet kämpar med på lokalplanet nu också höjs med fokus på riksplanet. Välkommna att besöka "simmarpapporna" på facebook, leta er tillbaks till september 2012 så kan ni följa våra turer fram till idag. Vi fortsätter att kämpa på det lokala planet - de idrottsliga preferenserna bland våra valda politiska representanter i Kultur- och Fritidsnämnden är i Varbergs fall noll inte en enda av nämnd medlemmarna har idrottslig bakgrund visst är detta märkligt.

Cenneth Åhlund (inte verifierad)

tis, 2013-03-12 15:03

8. Idrottsupproret

Mycket bra artikel och som en tanke ett omedelbart svar på debattartikeln av F Reinfeldt och M Persson i SvD idag. Visst är det så att politiekrna saknar idrottsbakgrund, hur skulle de annars haft tid att jobba ideellt som politiker? Det löser ju inte vårt problem, men vi alla röda eller blå, måste få våra politiker att fatta detta. Jag tänker ta mitt ansvar och peta där jag kan påverka. Men visst vore det lockande med en "strejk" bland alla ledare i ex två veckor, ställ in alla serier, matcher och tävlingar, uppmana ungarna att gå ut på stan som alternativ sysselsättning, då kanske det skulle uppfattas vad våra idella ledare gör? Kontakta din politiker redan idag.

Willy Berggren (inte verifierad)

tis, 2013-03-12 17:02

9. Bra Larry!

Hej Larry! Fasen, du har så rätt och får ihop detta i ett utmärkt koncentrat av väsentligheter. Du måste absolut skriva en egen krönika om detta. Vi måste göra våra röster hörda. Det är alldeles för många affärsnissar och felsökare som "virrar" till det väsentliga i detta. Du gör det så bra! Tack!

Willy Berggren (inte verifierad)

tis, 2013-03-12 17:05

10. Korkskallar?

Torsten! Du börjar ju så bra och är vettig och klarsynt. Varför hoppar du på en sån fjuttdetalj som jag eller redaktören gjort. Det blir ingen värdig diskussion om vi börjar kalla varandra för sånt här. Kom igen gubbe! Mvh Willy

Magnus Kruners (inte verifierad)

tis, 2013-03-12 18:41

11. Se hur vi har det - inte undra på att man reagerar

https://docs.google.com/file/d/0B8BP0hTDbaW4OTh6RHBXQWp5blE/edit?usp=sha... Ett landsomfattande uppror är mycket troligt ett framgångsrecept hur skall det organiseras?

Sebastian (inte verifierad)

tis, 2013-03-12 20:21

12. Bra artikel!

Kanske borde staten ökade bidragen till föreningslivet genom skattelättnader som tex Ingen arbetsgivaravgift för kanslipersonal Ingen arbetsgivaravgift för ledare vars sysselsättningsgrad understiger 20%/år Öka den skattefria delen på milersättning Om det skulle finnas en upprorslista så skriv upp mig.

Anders Manell (inte verifierad)

ons, 2013-03-13 13:53

13. 4-5 miljarder?

Hur får du fram den siffran? Är det bara LOK-stöd? Är inte investeringar och driftstöd högre än denna summa?

Torsten (inte verifierad)

ons, 2013-03-13 14:24

14. "Korkskalle"

Nu läste du väl lite dåligt Willy eller drog fel slutsats ang mitt omdöme om "..den som konstruerat sidan..."! Jag tog mig tid (som jag egentligen inte hade just då) för att biträda artikeln och hamnade vid genomläsning och smärre justering i ett inläsningsproblem (tekniskt fel?) på sidan som medförde att jag successivt raderade det jag skrivit. Resultat: Jag fick skriva om det mesta av tidigare skrivet för att få begriplighet i inlägget. Naturligtvis blir man då ganska irriterad - varför jag i en parantes lade till kommentaren. Det rörde alltså inte sakfrågan och därför förstår jag inte riktigt varför du bryr dig om det - ? Jag har dessutom kommunicerat yttrandet med Markku K som var mer angelägen att konstatera att det inte fanns tekniska problem med sidan och tog kritiken som positiv och med viss humor. Jag hoppas att också du gör det efter min förklaring!

Anders Manell (inte verifierad)

ons, 2013-03-13 16:49

15. 4-5 miljarder?

Vad är det för siffra? Är inte siffran för LOK, investeringar, räntor och driftstöd högre än så varje år?

Larry (inte verifierad)

ons, 2013-03-13 17:16

16. Att mobilisera den opinion som finns är nyckeln ...

Debattörerna kring denna fråga i forumet verkar vara rörande överens om att idrotten i allmänhet och den ideella barn/ungdomsidrotten i synnerhet skapar enormt stora värden för samhället och är missgynnat både vad gäller politisk förståelse och ekonomisk uppbackning. Jag är övertygad om att den allra största delen av svensk idrottsrörelse ställer sig bakom detta. Vårt (idrottsrörelsens) stora problem är att vi är så svagt organiserade för att tydligt visa att det finns en stark opinion för detta på såväl ett lokalt och regional som riksövergripande plan. RF och specialförbund till trots (som tyvärr lite grann befinner sig i en gisslad-situation med alltför starka kopplingar till den politisk nivån) inte lyckats (eller kan) mobiliera och kanalisera de många starka, men isolerade, röster som finns som stöd för att få till en förändring - att bland politiker, oavsett partifärg, skapa insikt om att investeringar i idrottsrörelsen är en "bra affär" och ett detta är en röststark grupp. Intill vi lyckas med detta är jag tveksam till att vi når en radikal förändring. Finns goda idéer (ingen idé är dålig) på vad vi konkret kan göra för att tillsammans åstadkomme detta? Förslag?

Lasse b (inte verifierad)

ons, 2013-03-13 17:33

17. intressant ...

förlåt mitt slarv; skickade som "vågar jag" förra kommentaren; uppror ? nja - tror mera på en saklig ekonomisk analys av just idrottens samhällsvärde, inom mitt intresseområde - d v s sett ur ett folkhälsoperspektiv ...

Magnus Kruners (inte verifierad)

tors, 2013-03-14 19:36

18. De ideburna organisationerna samhällsnytta

Vill gärna dela med mig av följande som ger en överblick över de ideburna organisationernas (ideella som är ett annat namn) samhällsbetydelse https://docs.google.com/file/d/0B8BP0hTDbaW4S002YU00YWdIQ3c/edit?usp=sha...
Bygget av en jättelik commumity för svensk idrott växer. Nu avslöjas att det bakomvarande företaget, Wimt med vd:n Sebastian och projektets initiativtagare Sebastian Lundgren i spetsen, har fått investeringar på närmare 40 miljoner kr.  Och pengarna fortsätter att rulla in.
- Det har blivit möjligt tack vare en framgångsrik beta-lansering med klubbar som Frölunda HC och Växjö Lakers och det arbetet fortsätter. På tur står bl a Brommapojkarna, säger Sebastian

Det är Peter Stordalens stora dag.Friends Arena blir Strawberry Arena efter att Stockholm Live, som sköter driften av arenan, slutit avtal med Petter Stordalens hotellkedja Strawberry. Avtalet med den norske entreprenören löper på tio år och handlar om en affär på över 100 miljoner kronor

Bygget av arenan var starten för utvecklingen av Arenastaden och är fortsatt en katalysator för områdets attraktionskraft.  

Göteborg är fyllt till bristningsgränsen av idrottsungdomar, det vet ni vid det här laget.  Så här ser det ut varje år.Detär handbollslag frånPartillecCup som har avslutats, men alla har inte hunnit lämna stan. Och nu kommer dagligen allt flera av  fotbollslagen i Gothia Cup, de som förbereder inledningen på på världens största fotbollsturnering för ungdomar. 

Jerry Andersson, 56, Mr Troja, fick för ett år sen beskedet via Facebook att han inte var önskvärd i Ljungbyföreningen längre. I dag presenterades han som ny i Växjö Lakers organisation.

Malmö Redhawks  bygger nytt och  förstärker laget succesivt.Och byggde nytt, det var precis vad Percy Nilsson gjorde för ett antal år sedan när Malmö Arena tillkom.  Den arena som idag är inte bara hemmarink för klubben utan också en huvudpartner. Ett nytt avtal är undertecknat i dagarna. Över hela uppgörelsen svävar Percys intentioner.

Handbollsföreningen IFK Karlskrona  sålde den första win-winlotten i ideella Folkspels nya föreningslotteri,  Joyna. För det belönas de med 100 000 kronor som går direkt till föreningens verksamhet.
- Välkomna pengar till vår förening! En n härlig sommarpresent, säger Mats Lindau, förre storspelaren som i dag är sportchef i föreningen. 

Förra sommaren lanserades Sportscom med professionell livekommentering  . Nu läggs den digitala sportradion ned.

– Ett jättetråkigt beslut, säger grundaren Ola Heffler.

Köp – och säljfesten rasar med oförminskad intensitet i hockeyns högsta divisioner. Vad som tidigare dementerats med eftertryck blir den här årstiden till sanningar. Kontrakt rivs, och nya skrivs. 
Att SHL-lag har spelare i karantän, och vägrar  tillträde till omklädningsrum, har mindre betydelse – bara kontraktssumma och längd är tilltalande.