Idrotten vill ha särbehandling

Denna text är en krönika. Syftet med texten är att påverka. Åsikterna är skribentens egna.
När EU vill att idrottsföreningar ska momsdeklarera den kommersiella delen av verksamheten skriker folkrörelsen högt. Det säger mer om folkrörelserna och deras syn på sin verksamhet än om EU, skriver Camilla Hending.
"Vi glömmer, i vår iver att upprätthålla folkrörelsens ideal, att stora delar av idrottsrörelsen inte är ideell utan faktiskt alltid varit kommersiell", skriver Camilla Hending. Foto: TT

 

Vi är stolta över den svenska folkrörelsen. Tanken om folkrörelseidealet är väl förankrad i folksjälen. För oss, som vuxit upp med idrottsrörelsen, är de ideellas kraft och människors solidaritet ledord. Inte bara har rörelsen, i våra ögon sett, fostrat oss till goda samhällsmedborgare utan den har också lärt oss om förebilder och ideal.

Tack vare Zlatans ärlighet

Våra förebilder - för oss som drömde om en idrottskarriär - var de som forsade fram i vattnet framför oss i bassängen. De vann medaljer av ädla valörer och vi vill vara som dem. De var våra ideal. Och vem vill inte vara ett ideal; en förebild för andra, för samhället eller kanske bara i sina egna ögon. De flesta av oss säkert i drömmen men få av oss är så felfria i praktiken. För idealet vi strävar efter är visserligen önskvärt men ouppnåeligt.

Att Zlatan inte vill vara en ideal företrädare för det politiska systemet är inte underligt. Hans bedrifter ryms innanför matchtröjan inte utanför den. När Zlatan inte uppnår idealet som vi har pålagt honom kallar vi honom bimbo och moralpanik lamslår landet.

Zlatans ärlighet får i alla fall mig att inse att drömmen om mitt eget och idolernas ideal var dunkel. Precis som min föreställning om idrottsrörelsen. När skimret skingrats från drömmen kan jag se lite klarare både på min obefintliga idrottskarriär och på idrottsrörelsens obefläckade idealism.

Ideal kolliderar

För idrottens ideal är idealitet. Motsatsen är kommersialitet. Vi använder uttryck som bimbo för att vi ser en folkrörelse i förfall, drabbad av kommersialisering. Idrottsrörelsen som skulle lära oss om kamratskap, att vinna och förlora, har för länge sedan förlorat sitt ideal. Något jag borde insett redan i 13-årsåldern när jag stod med en väska full av sponsrade Speedo-baddräkter.

Att folkrörelsen blivit kommersiell på senare tid är en slutsats som ofta dras när den ideella föreningen tappar medlemmar eller saknar funktionärer. Den slutsatsen är naturligtvis förenklad och ibland direkt felaktig. Snarare är det så att folkhemmet blivit renoverat medan folkrörelserna ser ut precis som förut.

Vi glömmer, i vår iver att upprätthålla folkrörelsens ideal, att stora delar av idrottsrörelsen inte är ideell utan faktiskt alltid varit kommersiell. Kockum Fritid, en multiarena i Malmö byggdes och drevs av Kockums för att arbetarna skulle få tillgång till en meningsfull fritid. Kungliga Svenska Tennishallen tillkom på initiativ av Gustav V och finansierades till största del av Wallenbergfamiljen. Bro Hof och Barsebäcks Resort är två av de säkert 50-talet privata golfanläggningarna som finns i Sverige.

Kommersiellt, det också

Ridningen omsätter otaliga miljoner och de flesta kronorna tillfaller lantbrukarna och andra kommersiella aktörer. Fotbollsföreningen på den mindre orten sparkar ofta boll på privat mark och när klubben inte längre lockar knattarna låter markägaren helt enkelt rapsen täcka planen. Det är ju varken mer eller mindre kommersiellt än vad fotbollen var.

Det finns således otaliga exempel på den kommersialiserade idrotten. Några kommer säkert att hävda att de här exemplen ibland inte är ideella föreningar och därför inte kan räknas in i föreningslivet eller i folkrörelsen. Men idrotten och idrottandet är definitivt en del i folkhemstanken oavsett driftsform.

Även inom de ideella idrottsklubbarna pågår kommersiell verksamhet. När vi står i kiosken på matchdagen och säljer bullar, korv och kaffe för glatta livet är syftet faktiskt att gå med vinst. Pengarna använder vi sedan till att köpa in matchtröjor, bandyklubbor och svettband. Och i andra änden av varje materielinköp står en kommersiell aktör, som i sin tur tjänar pengar. Om det inte är Coca Cola så är det Intersport eller Zoégas.

Dubbelt språkbruk

Alla träningsläger vi varit på, utflykter till Gröna Lund eller utdelning av telefonkataloger i klubbens regi, är i allra högsta grad kommersiella verksamheter. Baddräkterna som Speedo gladeligen gav oss 13-åringar togs tacksamt emot av oss - och av klubben. Sponsring i alla dess former är ofta en förutsättning för det vi kallar ideell verksamhet.

När EU vill att idrottsföreningar ska momsdeklarera den kommersiella delen av verksamheten skriker folkrörelsen högt. Det säger mer om folkrörelserna och deras syn på sin verksamhet än om EU. Att de ska behöva redovisa sin ekonomi på samma sätt som andra företagare verkar otänkbart.

Ändå måste vi snart sluta med det dubbla språkbruket. Bakom varje kexchoklad, svettluktande matchdräkt och träningsläger står en kommersiell aktör. Att blunda för att idrottsrörelsen inte är en viktig och betydande spelare på den kommersiella arenan är naivt.

Gränsen mellan ideell och kommersiell finns nog framförallt inne i huvudet. I verkligheten är de oskiljaktiga.

Camilla Hending

Nejson (inte verifierad)

tors, 2014-06-12 09:43

1. Nja

Hm nja, klart du gör vridningen och vinklingen som passar din artikel. Men visst, har inget problem med att vi som förening skall redovisa moms på de stora delarna, startavgifter - entré etc. som är lätt att hantera. Med stor sannolikhet skulle det faktiskt vara lönsamt för föreningen att debitera ut 6% idrottsmoms och därefter kunna dra av alla inköp, utgifter med 25% moms. Det är när det lilla fikabordet som står ute vid planen eller arenan/motorbanan då i förlängningen skall ha en godkänd kassaapparat som uppföljer kassaregisterlagen och sedan ett antal personer som på ideél basis för att administrera all runt detta, som EU - kommersialismen haltar och riskerar att slå ut gräsrot och breddidrotten. Så jag vill nog hävda att Idrotten behöver sin särställning, annars har vi bara de stora kommersiella eventen kvar om 10 år. Men ja, det finns väl någon som tycker det är bra och som tjänar på det också, men det är inte Idrotten.

Johannes Gunnarsson (inte verifierad)

tors, 2014-06-12 09:55

2. Krönikören har helt fel i

Krönikören har helt fel i sitt resonemang. Skillnaden mellan ideell verksamhet och en kommersiell sådan är oftast ganska tydlig. Jag är ordförande i en fotbollsförening i div 5 och lägger ner otroligt många timmars arbete och också en hel del pengar i form av förlorad arbetstid, material från min lilla firma, obetalda resor mm. Likaså gör många andra detsamma. Hade det varit en kommersiell verksamhet så hade jag kunnat kvittera ut en förhoppningsvis ansenlig summa pengar varje månad. Men icke. Jag lägger snarare ut pengar varje månad. Att föreningen drar in pengar på sponsring, entré, lotterier kioskverksamhet, mm är ju bara för att kunna betala bensin till gräsklipparen, domare, varmvatten, tejp, försäkringar, ispåsar, tvättmedel, färg till den flagnande klubbstugan och tusen andra saker som behövs för att driva verksamheten. Jag skulle nästan önska att krönikören ber alla oss ideella krafter inom Föreningssverige om ursäkt!

Hakan Forsberg (inte verifierad)

tors, 2014-06-12 14:07

3. Varför skall idrotten slippa?

Idrotten slipper ingenting, den bidrar med stor samhällsnytta med stora ideella arbetsinsatser. Författaren förstår inte skillnaden mellan kommersiellt ägd verksamhet och ideell verksamhet som drivs , eller borde drivas mer kommersiellt. Intäkterna i en kommersiellt ägd verksamhet syftar till att i slutänden ge ägarna utdelning av hela eller delar av den vinst som uppstår. De får betala moms och alla andra skatter i sin verksamhet. De anställda betalar skatt på sina intäkter. En ideell verksamhet är befriad från vissa skatter, moms och ev vinstskatt och är fullständigt logiskt och rättvist eftersom den inte drivs i vinstsyfte och därmed inte ger utdelning till sina ägare. Alla som är anställda i en idell verksamhet betalar skatt på sin inkomst som alla andra löntagare och föreningen betalar sociala avgifter för dessa löner. Idrotten är beroende av intäkter för sin verksamhet men gör den därför inte kommersiell i egentlig mening , även om den intäktsskapande delen skulle må bra av att vara mer"kommersiell" med det är svårt med ideella insatser. Att klubbar i de stora lagidrotterna kan få stora intäkter på försäljning av spelare gör den inte heller komersiell, intäkterna går nämligen tillbaka i verksamheten och inte som utdelning till ägare. Så den motsats som krönikören pekar på finns inte inom idrottsrörelsen eftersom den i grunden inte är komersiell, och därför naturligtvis inte skall betala moms. Den samhällsnytta man gör genom det enorma idélös arbetet är bidrag nog till det gemensamma. Så ett ganska okunnigt inlägg i mina ögon, men det är ju en åsikt. Håkan Forsberg

Johannes Gunnarsson (inte verifierad)

tors, 2014-06-12 16:09

4. Mycket väl skrivet!

Mycket väl skrivet!

Olle Ekengren (inte verifierad)

tors, 2014-06-12 16:54

5. Hur ska det går för småklubbarna?

Som Johan Norberg skrev nyligen är majoriteten av idrottsföreningarna rätt små, mindre än 200 medlemmar. I praktiken innebär detta att deras administrativa resurser också är rätt små. Det är allmänt känt att det är svårt att rekrytera ideellt arbetande kassörer. Momsredovisning i småklubbar kan bli det berömda halmstrået som knäcker kamelen. Enda lösningen torde vara att kassörsjobbet läggs ut till någon servicebyrå - vem betalar? Om nu EU ska jaga momssvinn inom idrotten bör ansträngningarna inriktas mot de största klubbarna, även med tanke på att utgående minus ingående moms kan bli negativt för staten. Däremot får EU gärna intensifiera kampen mot momsbedrägerier, utförda genom missbruk av avdragsrätten. Inom hela EU tror man att det kan röra sig om 100 mdr Euro/år. Man har infört något som kallas omvänd moms, ett system som krånglar till livet för småföretagare och ändå inte löser problemet. EU:s ständiga petande i detaljer gör bara saken värre, t.ex. den tragikomiska historien om tryckerimomsen, som var uppe i en interpellationsdebatt 2/6. Man konstaterade att situationen är ”beklagansvärd”, men tyvärr var det inget att göra åt saken. Enda chansen är att radikalt förenkla hela systemet. Ett förslag finns på http://niclasvirin.com/momsmellanmomsare.shtml

Olof (inte verifierad)

lör, 2014-06-14 17:17

6. Krönikören är analytiker med

Krönikören är analytiker med syfte att försöka förstå saker och ting som händer i samhället. Det här är dock ett mycket mediokert försök där kunskapen om hur alla tusentals små föreningar fungerar helt enkelt inte finns.

Ytterligheternas klubb – FC Barcelona. Tidigt i våras framkom uppgifter om att klubben hade runt 10 miljarder i skulder. Nu redovisar klubbens styrande en sensationell vinst på 1 miljard - trots spelarköp på nära 2 miljarder blev det en vinst på 98 miljoner euro, motsvarande cirka 1miljard svenska kronor, enligt klubbens pressmeddelande.

Höjningen av styrräntan med en hel procent till 1,75 sänder kalla kårar till SHL-lagen och underliggande ligor.

 Visserligen talar riksbankchefen Stefan Ingves om en ”mild inbromsning av ekonomin”, andra som Annika Winsth, chefsekonom på Nordea och Robert Boije, chefsekonom på SBAB, beskriver höjningen som  en ”räntesmocka”. Det påverkar hockeypublikens plånbok.

Internationella friidrottsförbundet (WA) har beslutat att ge Lidingöloppet en Världsarvsplakett (World Athletics Heritage Plaque). Det är en av de finaste utmärkelserna som ett idrottsarrangemang kan få och bekräftar loppets historiska betydelse. Plaketten ges till personer, händelser, arenor, lopp och andra företeelser som utmärker sig som historiskt viktiga för utvecklingen av den internationella friidrottsrörelsen.

– Lidingöloppet är känt som världens största terränglopp. Dess historia och arv förtjänar en Världsarvsplakett inom friidrotten, säger Sebastian Coe, ordförande för Internationella friidrottsförbundet (WA).

Jerry Andersson, 56, Mr Troja, fick för ett år sen beskedet via Facebook att han inte var önskvärd i Ljungbyföreningen längre. I dag presenterades han som ny i Växjö Lakers organisation.

Fotbollsklubben Häcken kan inte klaga på tillvaron. Sådan kraftig medvind som klubben har.  Senast - trogna partnern, Stadium, tar klivet upp och blir premiumpartner till klubben. Fram till 2025 ligger fokuset på det gemensamma hållbarhetsarbetet för en minskad ojämlikhet och en god hälsa för fler ungdomar – så väl fysiskt som psykiskt. 

Krönika: Sportjournalisten Thomas Malmquists avslöjande artiklar om matchfixning i svensk idrott var banbrytande. TV-serien, ”Spelskandalen”, första delen den 12 september, tar avstamp i det tidiga 1990-talets Sverige då idrottsrörelsen stod utan svar och åtgärder inför Malmquists artiklar.

 I dag, 32 år senare, är matchfixning ett allvarligt samhällsproblem. I sin årssammanfattning för 2021redovisar NOA, Nationella Operativa Avdelningen inom polisen, följande:

Han började som sportreferent hemma i Kalmar på 80-talet. Idag är han mångmiljonär och en av de främsta innovatörerna i Europa för sändning av sport i TV. Och han ger sig inte. Han ser nya affärsmöjligheter ideligen. 

Jonas Persson är en auktoritet på TV-marknaden sedan han 1994 grundade IEC in Sports som växte till en verksamhet med tv-rättigheter över hela världen.  

Nu expanderar båda hans nya bolag, Commercial Sports Media och Sportway . 

2013 noterade satte Crystal Palace ett rekord som många trodde skulle gälla i många år. 17 spelare värvades. Men nu ärt det överträffat. Nottingham Forest har köpt in 21 spelare för 1,7 miljarder kronor! Samtidigt lämnade 17 spelare klubben.

Nykomlingen i Premier Legue har för avsikt att prestera i Premier League, det är helt uppenbart.